|| guru ko kije bandagi, koti koti paranam; kit na jane bhring ko, guru karle ap saman. ||
 
 
 
 
 
  Mein laagaa ous ek se, ek bhayaa sab maahin
Meraa sab mein saban kaa, rahaa na doosraa naahin